Matura matematyka – nowa matura 2023

Co zmienia się na maturze matematycznej?

1. Wstęp: Nowa matura matematyczna jest już blisko. Zmiany, które czekają nas w 2023 roku, są duże i istotne. Warto się z nimi zapoznać, żeby przygotować się do egzaminu jak najlepiej. Jakie są więc te nowości na maturze matematycznej?

2. Wstęp: Matura matematyka to egzamin, który od lat budzi ogromne emocje. Niektórzy uważają, że jest on trudny i wymagający, inni z kolei uważają, że da się go zdać bez większych problemów. Każdy ma swoje zdanie na ten temat. Jedno jest pewne – nowa matura matematyka 2023 będzie siłą rzeczy wymagała od nas więcej niż ta obecnie obowiązująca.

O co chodzi?

Od 2023 roku wesznie się nowe, bardziej wymagające kryteria egzaminu maturalnego. Będzie on oparty na podstawach programowych kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących. Nowy egzamin maturalny będzie się składał z trzech części:

  1. Część pierwsza – test obowiązkowy, obejmujący zagadnienia z całego programu nauczania (100 punktów).
  2. Część druga – test do wyboru, pozwalający na uzupełnienie lub poszerzenie wiadomości i umiejętności (100 punktów).
  3. Część trzecia – egzamin ustny (100 punktów).

W nowym systemie oceniania matury liczy się przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów oraz logiczne myślenie. Dlatego też czeka nas sporo zmian – sama formuła egzaminu będzie inna, a także lista obowiązkowych i dodatkowych lektur.

Nowa matura matematyczna 2023 – jak się przygotować?

W 2023 roku zmianie ulegnie matura matematyczna. Będzie ona bardziej skupiała się na umiejętnościach niż na faktach. Dlatego też przygotowanie do niej będzie wymagało od uczniów więcej wysiłku i czasu. Poniżej przedstawiamy 3 sposoby, dzięki którym można się do niej solidnie przygotować:

  1. Przede wszystkim należy dużo ćwiczyć i rozwiązywać jak najwięcej zadań. W ten sposób można nabrać wprawy i pewności siebie, a także poznać różne metody rozwiązywania problemów.
  2. Kolejnym ważnym elementem jest analiza błędów popełnianych podczas ćwiczeń. Dzięki temu można ich unikać w przyszłości i szybciej osiągać sukcesy.
  3. Ostatni, ale równie ważny punkt to systematyczność i cierpliwość. Nie ma co się poddawać po pierwszej porażce – trzeba cały czas pracować i poprawiać swoje umiejętnošci.